15 Aralık 2007 Cumartesi

Araba yakan mı, yoksa insan yakan mı serseri?

Rabbimiz , Maide suresinin 32`nci ayetinde `Haksız yere bir adamı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir` buyurur. Sevgili Peygamberimiz de `Müslüman bir insanın öldürülmesinden, insansız bir dünyanın yok olması Allah katında daha ehvendir` buyurmuş. (Tirmizi , Diyat 5, İbni Mace , Diyat , 1) Bu imanla büyüyen İmamı Gazalinin hocası, İmam-ül Harameyn -el Cüveyni (H.419-478) `Bir damla kanla bir dünya tartılsa kan ağır gelir` der. (el-Ğıyasi s: 256) Aynı ma`nayı İmam Gazali de el-Müstasfa 1/314`de tekrarlamış. Aynı kültürden sulanan Mehmet Akif Merhum da:
`Bütün dünya için bir damla kan çoktur` diyorlar, sen,
Şu ma`sum ümmetin seller akıttın hun -i pakinden` deyivermiş.
Bu senenin başında Almanya `da bir eyaletin içişleri bakan yardımcısı, İslami kuruluşlarımızdan bir gurupla görüşür ve `Gözlerinin üzerlerinde olduğunu` söyler.
Heyetin başkanı `Kırk yıl içinde bizim teşkilatın genç veya ihtiyarlarından yaralama, gasp, hırsızlık, soygun, uyuşturucu, tecavüz, öldürme gibi olaylara katılan olmadı. Niçin gözleriniz bizim üzerimizde?` dediğinde:
`Evet doğru söylüyorsunuz. Bu kötü işlere karışmadınız ama on binlerce Alman`ın Müslüman olmasını sağladınız. Bu hareketiniz o saydığınız kötülüklerden daha tehlikelidir` diye cevap verir.
1071 Malazgirt meydan muharebesinden 1900`lü yıllara kadar Müslüman devletlerin himayesinde huzur içinde yaşayan gayri Müslimlere ne oldu da 1900 yılından sonra kendilerini himaye eden insanlara karşı düşmanca tavır aldılar?
Osmanlı `yı parçalamak için Avrupa `nın desteklediği Talat paşa, Enver paşa ve Cemal paşalardan şikayet ediyorlar. Geçen hafta Masonluk cemiyeti Talat paşa ile Cemal paşanın mason olduklarını açıkladı.
Osmanlı parçalanıyor, Müslümanlar da, Ermeniler de zarar görüyor, Avrupa `nın desteklediği bu adamlar yine Avrupa gemisi ile Avrupa `ya kaçıyor ve bir Ermeni tarafında vuruluyor, Alman mahkemeleri katile berat veriyor.
Düşmanını yok etmek için de olsa mikrop üretip salma, çünkü o mikrop döner kendini üreteni de yok eder.
Sevgili Peygamberimiz buyurur: `Kim, bir zalime yardım ederse, Allah o zalimi ona musallat eder.` Acluni , Keşf -ül Hafa 2/227`de hadisin manasının sahih olduğunu söyler ve En`am süresi ayet 129 `İşte böyle yapmaları sebebi ile, zalimlerin bir kısmını diğerinin üzerine musallat ederiz.` Ayetini tefsir eder.
Babamız, annemiz, kardeşimiz dahi olsa zalimin yanında yer almamaya, düşmanımıza bile zulmedecek zalim üretmemeye dikkat edeceğiz.
Berlin Üst İdare Mahkemesi Dosya No : OVG 7 B 4.98 VG 3A 2196.93 Tebliğ Tarihi: 04 Kasım 1998 tarihli kararıyla Türk öğrencilere Müslüman Türk eğitimcilerin İslam dini dersi vereceğini karara bağlamasına rağmen Alman eğitim bakanlığı hala ayak oyunları ile kararı uygulamamakta ısrar ediyor.
Paris `teki olaylarda Fransız polisi iki gencin yanarak ölmesine sebep olmuş, buna karşılık o işsiz, aşsız, yoksul, eğitimsiz, İslami yaşantıdan habersiz, kimliksiz, kişiliksiz kişiler iki bin araba yakmış.
Aynı gün, Fransa `nın, İngiltere `nin desteklediği Amerika , Irak `ta, Anbar `da, Felluce `de on binlerce insan yaktı .
İki bin araba sigortalı olduğu için yenileri geri gelir ama yakılan insanlar geri gelmeyecek.
Yaptıklarını tasvip etmediğim o Paris `in sokak çocukları, dünyanın peşinden gittiği Bush`tan daha az suçlu. O serseriler araba yakıyor, öbürü ise insan yakıyor.