15 Aralık 2007 Cumartesi

Kahpe Pusular ( 6 )


YÜKSEL MUTLU VE CEYHUN BOZKURT "UN DEV ARAŞTIRMASI
Ermeni ilk kurşunu Talat Paşa "ya sıktı!
Anadolu "da yaşayan Ermenileri tehcire zorlayan Talat Paşa , bu yüzden "bir numaralı Ermeni düşmanı" ilan edildi. Almanya "da uğradığı kahpe saldırı sonucu şehit oldu
Birinci Dünya Savaşı sona ermiş , Osmanlı İmparatorluğu , müttefiki Almanya ile birlikte kaybedenler safında yer almış, Anadolu "da ise bir kurtuluş ateşi yanmaya başlamıştı. Birinci Dünya Savaşı "nı yöneten İttihat ve Terakki kadroları ise yavaş yavaş yerini KuvayMilliye kadrolarına bırakıyordu. İttihat ve Terakki Fırkası önderlerinden olan ve 1917-18 yılları arasında sadrazamlık yapan Talat Paşa , savaşın kaybının ardından, kendisinin hiç değilse o dönemde ülkede bulunmasının doğru olmadığını düşünüyordu. Balkan Savaşları (1912-13) sırasında bölgedeki karışıklıkları önlemek amacıyla Doğu Anadolu "daki Ermenileri topluca göç ettirmişti. Bu uygulama nedeniyle Batı kamuoyunda sürekli olarak "soykırım yapmak" la suçlanmış ve "bir numaralı Ermeni düşmanı" ilan edilmişti. Tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkeden ayrılarak Almanya "nın Berlin kentine gitmişti. Ancak aklı vatanındaydı. Sürekli haberler almaya çalışır ve cephelerden gelen iyi haberler hep sevindirirdi onu. Tarihler, 15 Mart 1921"i gösteriyordu.
Berlin "de vuruldu
Osmanlı İmparatorluğu "nun Sadrazamlarından Talat Paşa , Birinci Dünya Savaşı "nın ardından yerleştiği Berlin "de evinin az ilerisindeki Charlottenburg Caddesi "nde yürürken saldırıya uğradı. Kendisine arkadan yaklaşan kahpe eli fark edemedi. O eldeki silahtan çıkan kurşunlar, Talat Paşa "nın ensesinden girmişti. Meşhur İttihat ve Terakki Lideri, olay yerinde şehit olmuştu. Talat Paşa , Ermeni terör örgütlerinin suikastler zincirinin ilk halkası olmuştu.
Katili beraat etti
Talat Paşa "yı katleden o kahpe elin sahibi ise azılı terörist olan Ermeni Sogomon Tehliryan "dı. Tarihçi Murat Bardakçı da, yaşanan bu suikastle ilgili şu bilgileri veriyor: "Tehliryan , cinayetten birkaç gün sonra Berlin "deki Charlottenburg Mahkemesi "nde hakim karşısına çıkartıldı. Ama duruşmalar katilin değil, Türkiye "nin yargılandığı bir havaya büründü. Tehliryan çok kısa bir yargılamadan sonra beraat etti!" Bardakçı, Ermeni teröristin, karakoldaki ifadesinde Talat Paşa "yı niçin arkadan vurduğu sorulduğunda, şunları söylediğini aktarıyor: "Öldürmeye daha önce birkaç defa teşebbüs edip önüne çıkmıştım. Ama öyle bir bakışı vardı ki, silâhımı çekemedim. Sonra da arkasından vurdum."
Asla hizip yapmadı
Talat Paşa , önemli bir devlet adamıydı. Mustafa Kemal Paşa ile İttihatçılar arasındaki mücadelede, İttihatçı önderler arasında yer aldı. Ancak Kurtuluş Savaşı sırasında hiçbir zaman hizip yapmadı. Gazeteci-Yazar Taylan Sorgun , İttihat ve Terakki "yi anlattığı kitabında, Talat Paşa "nın, Birinci Dünya Savaşı "nın kaybedildiğini anladığı anda, İttihat ve Terakki üyelerine, Anadolu "da bir şeyler yapacağını düşündüğü Mustafa Kemal Paşa "ya yardım etme talimatı verdiğini anlatır. Talat Paşa , uğradığı menfur suikastin ardından Berlin "deki Türk Mezarlığına gömüldü. Kemikleri, 1943 yılında alınan Bakanlar kurulu kararı ile Türkiye "ye geri getirildi ve Şişli "de Hürriyet -i Ebediye şehitliğine defnedildi.
Yazar Murat Bardakçı duruşmada Ermeni katilin değil Türkiye "nin yargılandığına dikkat çekti.
Türk katilleriyle kartpostal
Ermeniler, Türk halkına en büyük zararı, Birinci Dünya Savaşı sırasında vermişlerdi. Seferberliğin başlangıcında, Türk birliklerine karşı saldırıya geçen Ermeni çeteleri, büyük katliamlara girişmiş, Türk köylerine baskınlar düzenlemek suretiyle, bütün halkı, kadın, çocuk ve yaşlı demeden katletmişlerdi. Kana susayan caniler , bu katlimların ödülünü, bastırılan kartpostallarla alıyorlardı. Ermeniler tarafından propaganda mahiyetinde basılan bu kartpostallar, Anadolu "da Türkler "i katleden Ermeni çetelerin reislerinden başkası değildi.
İttihat ve Terakki Fırkası "nın lider isimlerinden Talat Paşa , Ermeni terörünün ilk kurbanı oldu. Berlin "de uğradığı silahlı saldırı sonucu şehadet şerbetini içti.
Hikmet Özdemir , tarihi gerçeği açıklıyor:
Cemal -Enver Paşa "yı da onlar vurdu...
TÜrk Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Hikmet Özdemir , "Üç Jöntürk "ün Ölümü" adlı kitabında, Enver Paşa ve Cemal Paşa "nın da, tıpkı Talat Paşa gibi 1921 ve 1922 yıllarında Ermeni suikastçılar tarafından öldürüldüğünü belgelerle ortaya koydu. Özdemir"in verdiği bilgilere göre Cemal Paşa , Osmanlı Devleti "nin 1. Dünya Savaşı "ndan yenik çıkması üzerine Enver Paşa ve Talat Paşa gibi yurdu terk ederek, Tiflis "e geçti. 21 Temmuz 1922"de, Türkiye "ye dönme hazırlıkları içindeyken Karakin Lalayan ve Sergo Vartanyan adlı iki Ermeni komitacı tarafından şehit edildi. Enver Paşa da, Tacikistan "ın Belçivan yakınlarında 4 Ağustos 1922"de Ermeni teröristler tarafından şehit edildi. Naaşları daha sonra yurda getirildi.
Mahkeme gösteri alanına dönüştü
İTTİHAT ve Terakki Fırkası liderlerinden Osmanlı devlet ve siyaset adamı Talat Paşa "ya yönelik suikastin ardından Almanya "da yaşanan olaylar, bir müttefike hiç yakışmadı. İngilizlerin , Ermeni suikastlarının başlamasında"ki etkisi, yazar Tevfik Çavdar "ın da gözünden kaçmaz. Çavdar , "Bir Örgüt Ustasının Yaşam Öyküsü , Talat Paşa " eserinde, cinayetten sonra açılan davayı şöyle anlatıyor: "Katilin cezasını muhakkak bulacağına dair Alman yetkili makamları
nın verdikleri demeçlere rağmen mahkeme, Ermeni kurtuluş hareketinin bir gösteri alanına dönüştürülmüş, hatta Türklerin gösterdikleri savunma tanıkları bile dinlenmemiş ve katil beraat ettirilmişti. Bu sonuçta iki önemli etkenin olduğu varsayılmaktadır. Bunlardan bir tanesi, o günlerde Almanya "nın içinde bulunduğu toplumsal çalkantı, diğeri ise bazı dış güçlerin perde arkasından yaptıkları baskılar. Bu güçlerin başında İngiltere gelmektedir."
Ermeni çeteler Batı"nın maşası
İttihat ve Terakki uzmanı Gazeteci-Yazar Hikmet Çiçek, tüm suikastların arkasında emperyalistlerin olduğunu söyledi. Talat Paşa "nın katilinin, Türk tarafının tanıklarının dinlenmesine bile gerek görülmeden beraat ettirildiğini hatırlatan Çiçek, o dönem Ankara Hükümeti "nin Talat Paşa saldırısına bakış açısının, aslında ASALA ile birlikte yaşanan olaylara da ışık tuttuğunu dile getirdi. Çiçek, "Ankara , katilin Ermeni oluşuna karşın hedef olarak İngiliz emperyalizmini göstermiştir. Bu tespit doğrudur. İttihat ve Terakki "nin liderlerine karşı İtalya "da, Rusya "da ve Almanya "da işlenen cinayetlerde Ermeni militanlar bir maşa olarak kullanılmıştır. Kullanan İngiliz emperyalizmidir. Ne yazık ki, Türk Devleti ve hükümetleri, Ermeni teröründe Kurtuluş Savaşı günlerinin siyasetini çoktan terketti" dedi.
Kaynağı ABD ve AB
Günümüzde de sözde Ermeni soykırımı iddialarının gündeme geldiğini hatırlatan Çiçek, şunları söyledi: "Ermeni soykırımı yalanının yeniden gündeme getirilmesi, Türkiye "nin parçalanması ve Türk devletinin ortadan kaldırılması içindir. Bu tehdidin kaynağında Ermeniler değil, ABD ve Avrupa Birliği bulunmaktadır. Ermenilik adına hareket ettiğini ileri süren bazı kuruluşlar, her zaman olduğu gibi yine büyük devletlerin belirlediği rollerle sahnededirler. Şu sorunun cevabını vermek gerekir: Ermeni soykırımını kabul kararlarını, niçin Avrasya ülkeleri almıyor da, ABD ve Avrupa ülkeleri alıyor?"
Çiçek, Ermeni soykırımı yalanının, bugün ABD "nin BOP projesi içinde anlam kazandığını sözlerine ekledi.
YARIN: Atatürk , Anadolu "da Ermenistan "a engel oldu