15 Aralık 2007 Cumartesi

Cemal ve Enver de Ermeni kurbanı


Onlar İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy `un da mısralarına yansıttığı gibi `Üç beyinsiz kafa` olarak tanımlanacak kadar tarihi yanlışlara imza attılar. Ülkeyi kurtarmak adına attıkları her adım Osmanlı `nın daha beter parçalanmasına ve daha zor duruma düymesine yol açtı. Hayatları boyu vatanı kurtarmak adına aldıkları yanlış kararlarla Osmanlı `nın çöküşünde en büyük rolü oynadıkları yetmezmiş gibi Mustafa Kemal Paşa `nın mücadelesine de muhalefet ve ayak bağı olduklar...
Ama ne olursa olsun onlar da bu vatanın evlatlarıydı ve sergiledikleri tüm `beyinsizlikler` (ki acılarını Türkiye hala çekmeye devam ediyor...) bu vatanı sevdikleri içindi...Ve bugüne dek üç paşalardan sadece birinin Ermeni Komitalarının kurbanı olduğu sanılıyordu. Şimdi ortaya çıktı ki her üçü de Ermeni katillerin elinde şehit düşmüş...
Bugün Yeniçağ gazetesinde yayınlanan habere göre; Talat Paşa `dan sonra İttihat ve Terakki `nin liderinden Cemal ve Enver Paşa `nın da kahpece öldürüldüğü belgelerle ispatlandı.
Türk Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Hikmet Özdemir , Enver Paşa ve Cemal Paşa `nın, tıpkı Talat Paşa gibi 1921 ve 1922 yıllarında Ermeni suikastçılar tarafından öldürüldüğünü yabancı ve yerli belgelerle ortaya koydu. Özdemir`in `Üç Jöntürk `ün Ölümü` adlı kitabında yer alan belgeler, yakın tarihle ilgili ezberleri bozuyor.
ASALA `yı hatırlattı
Özdemir, Ermeni suikastçıların Talat Paşa , Cemal Paşa ve Enver Paşa `yı nasıl öldürdüklerini belge ve mektuplarla detaylı biçimde anlattığı kitabında 1970`lı yıllardan 1984`e kadar Türk diplomatlarına karşı yapılan saldırılara da yer verdi. Özdemir, `Katledilen diplomatlarımız Türk Ulusu `nun vicdanlarına emanet edilmiş şehitlerdir` dedi.
Cemal Paşa Tiflis `de şehit edildi
Cemal Paşa , Osmanlı Devleti `nin 1. Dünya Savaşı `ndan yenik çıkması üzerine Enver Paşa ve Talat Paşa gibi yurdu terkederek, Tiflis `e geçti. 21 Temmuz 1922`de, Türkiye `ye dönme hazırlıkları içindeyken Karakin Lalayan ve Sergo Vartanyan adlı iki Ermeni komitacı tarafından şehit edildi. Cenazesi önce Tiflis `e, daha sonra Erzurum `a getirilerek Karskapı Şehitliği`ne defnedildi.
Tacikistan `da vuruldu
Tacikistan `da Belçivan yakınlarında 4 Ağustos 1922`de şehit düşen Enver Paşa , Çeğen köyüne defnedildi. Enver Paşa `nın Naaşı 1996`da Türkiye `ye getirilerek, Şişli Abide -i Hürriyet Tepesi`ne defnedildi.
Talat Paşa , Osmanlı `nın Birinci Dünya Savaşı `ndan yenik çıkmasının ardından ülkeyi terk etti. Almanya `da kurşunlandı.
Talat Paşa , Almanya `da arkasından yaklaşan Ermeni komitacı Sogomon Tehliryan tarafından ensesinden vurularak şehit edildi. Naaşı, 1943 yılında Türkiye `ye getirilerek Hürriyet -i Ebediye şehitliğine defnedildi.
Enver Paşa `nın katili de Ermeni komitacıları
Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Özdemir, Turan Kağanlığı`nı kurmak için gittiği Tacikistan `da öldürülen Enver Paşa `nın da Talat ve Cemal Paşa gibi Ermeni suikastine kurban gittiğini belgeledi
Türk Tarih Kurumu Ermeni Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Hikmet Özdemir `in, Talat Paşa , Enver Paşa ve Cemal Paşa `nın 1921 ve 1922 yıllarında Ermeni suikastçılar tarafından öldürülmesini yabancı ve yerli belgelerle incelediği `Üç Jöntürk `ün Ölümü` adlı kitabı yayınlandı. Kitapta yer alan belgelere göre, Talat Paşa gibi, iddiaların aksine Cemal ve Enver Paşaların da Ermeniler tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. Remzi Kitapevi tarafından basılan `Üç Jöntürk `ün Ölümü` adlı 336 sayfalık kitapta, Ermeni suikastçıların 1980`lerde Türk diplomatlarına yönelik saldırıları da yer aldı.
Mektuplarda geçiyor
Prof. Dr. Hikmet Özdemir , İttihat ve Terakki Cemiyeti `ni `bir siyasi tavır ve okul olarak vatansever hareket` olarak tanımladığı `Üç Jöntürk `ün Ölümü` kitabında, İttihat ve Terakki liderliği ile Ankara `daki Kemalistler arasındaki iktidar mücadelesinin yanı sıra, Ermeni suikastçıların Talat Paşa , Cemal Paşa ve Enver Paşa `yı nasıl öldürdükleri de belge ve mektuplarla detaylı biçimde anlatılıyor. Prof. Dr. Özdemir, kitabın sunuşu niteliğindeki 25 sayfalık değerlendirmesinin son bölümünde şunları söylüyor: `Atatürk `e yürekten bağlı bir akademisyen olarak, İttihat ve Terakki `yi diriltmek ve onun yönetimlerini benimsemek gibi bir siyaset anlayışının kesin olarak karşısındayım. 1920-1926 döneminde Kemalist -İttihatçı ilişkileri bu açıdan da değerlendirilmelidir. Üç Jöntürk `ün Ölümü`nde aktarılan mektuplar , Kemalist ve İttihatçı liderler arasında bir ilişkinin değil, kıyasıya ve çok şiddetli mücadelenin varlığını kanıtlamaktadır.
Unutmamalıyız
İttihatçılar ve Kemalistler arasında çok ciddi bir ayrım bulunduğunu düşünmekteyim. Fakat, çok dramatik bir tarihi gerçeğin de bilincindeyim: Ermeni suikastçılar tarafından bir mistik `kör inanç`adına katledilen, Talat , Cemal , Enver ve dava arkadaşları (ve elbette 1980`lerde yurtdışındaki görevlerinde katledilen diplomatlarımız) Türk Ulusu `nun vicdanlarına emanet edilmiş şehitlerdir. Onları unutanları unutmak gerekir, diye düşünüyorum.`
Yabancı istihbarat parmağı var
Talat , Cemal ve Enver Paşa `ya yönelik suikastların nasıl planlandığı, hangi istihbarat örgütleri ve ülkelerin rol oynadığı irdelenen kitapta, özellikle Talat Paşa cinayetinde Almanya `daki yargılamayla ilgili tartışma yaratacak yeni belgeler ve bilgiler yer alıyor. `Üç Jöntürk `ün Ölümü` kitabındaki istatistiklere göre, 1970`lı yıllardan 1984`de kadar Türk diplomatlarına karşı en çok saldırı Fransa `da yaşanıyor. Türk diplomatlarına yönelik saldırıların ülkelere göre dağılımı şöyle : `Fransa (37), İsviçre (25), İtalya (20), Lübnan (17), ABD (15), Türkiye (14), İspanya (11), İran (10), Belçika (5), İngiltere (5), Kanada (5), Danimarka (4) Yunanistan (4), Batı Almanya (4), Avusturya (3), Hollanda (2), Portekiz (2), Avustralya (1), Irak (1), SSCB (1), Bulgaristan (1), ve Yugoslavya (1)`
Naaşı Türkiye `ye getirildi
Turan Kağanlığını kurmak için gittiği Tacikistan `da Belçivan yakınlarında 4 Ağustos 1922`de bir mitralyöz kurşunlarıyla öldürüldü ve Çeğen köyüne defnedildi. Naaşı 1996`da Tacikistan `dan Türkiye `ye getirilerek, Şişli Abide -i Hürriyet Tepesi`ne defnedildi.
Gururuna yediremedi ülkeyi terketti
Osmanlı `nan Birinci Dünya Savaşı `ndan yenik çıkmasının suçlularından birisi olarak görülmeyi gururuna yediremedi ve 1918 yılında ülkeden ayrıldı.1921 yılında, yerleştiği Almanya `da bir Ermeni komitacı Sogomon Tehliryan tarafından öldürülmüştür. Kemikleri, 1943 yılında Türkiye `ye getirilerek Hürriyet -i Ebediye şehitliğine defnedilir.
Talat Paşa Enver Paşa `nın en yakın silah arkadaşıydı
Amacı `Turan ` ülküsünü gerçekleştirmekti
Osmanlı Devleti `nin 1. Dünya Savaşı `ndan yenik çıkması üzerine Enver Paşa ve Talat Paşa ile birlikte bir Alman denizaltısıyla Odessa `ya, oradan da Berlin `e gitti. Ancak daha sonra önce Afganistan `a ardından da Tiflis `e geçti. Burada Türkleri Turancı amaçlar etrafında birleştirmeye yönelik etkinliklerine katıldı. 21 Temmuz 1922`de, Tiflis `te Karakin Lalayan ve Sergo Vartanyan adlı iki Ermeni tarafından şehit edildi. Cenazesi önce Tiflis `e, daha sonra Erzurum `a getirilerek Karskapı Şehitliği`ne defnedildi.